Giới thiệu về công ty

GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty cổ phần xây dựng và lắp  máy TCE (TCE EC) được thành lập ngày 03/01/2014 là một trong những công ty con tiên phong của Công ty TCE,  hoạt động trong lĩnh vực Thi công, lắp đặt các dự án công nghiệp, giao thông đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng. Trên nền tảng kế thừa và phát huy những lợi thế sẵn có của Công ty mẹ, TCE EC nhanh chóng đã khẳng định được vị thế của một doanh nghiệp thi công xây lắp hàng đầu được các chủ đầu tư, đối tác đánh giá rất cao.
Với tiềm lực tài chính vững mạnh, trang thiết bị thi công hiện đại cùng đội ngũ nhân sự nhiệt huyết và yêu nghề, TCE EC luôn luôn hoàn thành các dự án đúng tiến độ, đạt yêu cầu cao về chất lượng, an toàn và hiệu quả. Trong suốt quá trình hoạt động, TCE EC không ngừng đổi mới, cải tiến phương pháp và kỹ thuật thi công nhằm đem lại “Công nghệ phù hợp - Giải pháp tối ưu” cho khách hàng.