Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trở thành nhà thầu xây lắp chuyên nghiệp mang tầm quốc tế không chỉ trong lĩnh vực giao thông, công nghiệp mà còn cả trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đặc biệt là điện gió và điện mặt trời.

SỨ MỆNH

Với cam kết mang lại các dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và an toàn, TCE EC không ngừng cải tiến công nghệ, giải pháp thi công, hiện đại hóa máy móc trang thiết bị, nâng cao trình độ của đội ngũ nhân sự, đảm bảo luôn mang đến “Công nghệ phù hợp -Giải pháp tối ưu” đáp ứng tối đa mọi yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng đồng thời luôn giữ gìn và bảo vệ môi trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn xã hội.